ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Privaatsuspoliitika (Sangar.ee isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted)

 

SANGAR.EE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

Tingimused kehtivad alates 11. juunist 2021.

Sangar.ee e-poodi haldab Marat OÜ (edaspidi Marat) on juriidiline isik registrikoodiga 12657952 ja aadressiga Harjumaa, Tallinn linn, Tulika põik 6 // Tulika tn 11, 10613.

Käesolevad üldpõhimõtted käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, töötlemist ja kasutamist Marati poolsete teenuste pakkumisel ja osutamisel.

Käesolevad üldpõhimõtted on üldine teave selle kohta, milliseid andmeid Marat kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks kogub ja töötleb.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mis on isikute poolt antud vabatahtlikult ning mida Marat kogub teenuste pakkumisel ja osutamisel, sh tehingute tegemine kliendiga ning kaupade tarne. Isikuandmeid võidakse kasutada ka otseturunduslikel eesmärkidel, kui klient on selleks nõusoleku andnud.

Vastavateks andmeteks võivad olla isiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ning e-posti aadress, vajadusel ka aadress ja telefon. Pangamaksete korral  kliendi arvelduskonto number, panga nimi.

Marat ei kasuta ega avalda kliendi isikuandmeid ilma kliendi nõusolekuta.

Isikuandmete kogumine võib toimuda vaid kliendi nõusolekul ja järgnevatel viisidel:

–       Klient edastab oma andmed veebilehel https://www.sangar.ee uudiskirjaga liitumise lingil.

–       Klient edastab oma andmed  kaupluses, täites vastava kliendi registreerimislehe;

–       Marat saab isiku isikusamasuse ja/või maksekorralduse õnnestumise kohta kinnituse vastava teenuse pakkujalt.

ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on klient kohustatud järgima vastavate arendajate poolt kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi. Selleks soovitame tutvuda lisainformatsiooniga aadressidel http://mobiil.id.ee ja http://www.id.ee .

Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärk

Kogutud isikuandmete abil teavitatakse kliente Sangari uudistest, kampaaniatest, pakkumistest ja erinevatest sündmustest ning neid kasutatakse pooltevahelise tehingu teostamisel, sh kaupade tarne.

Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet, ja MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme.

Marat sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Montonio (Montonio Finance OÜ, www.montonio.com) turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Montonio serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Montonio serverites.

Marat kogub, koondab ja analüüsib andmeid saamaks teavet ka järgneva kohta:

–       saadetud uudiskirjade avamise statistika,

–       uudiskirjas olevate linkide avamise statistika.

Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks kliendile, edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõtteile.

Marat ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil talle usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Kliendi õigused

Kliendil on igal ajal õigus küsida koopiat andmetest, mida Marat tema kohta on kogunud, samuti nõuda oma isikuandmete muutmist või kustutamist.

Klient, kes ei soovi olla Sangari uudiskirja listis või soovib enda andmete kustutamist, saab seda igal ajal taotleda, kirjutades aadressil onlinestore@sangar.ee ,või vajutades uudiskirja all olevale uudiskirjast lahkumise lingile.

Kliendil on õigus  oma isikuandmed üle kanda teisele vastutavale töötlejale. Antud sooviavaldused palume saata Maratile aadressil onlinestore@sangar.ee kirjalikus vormis ja kliendi poolt allkirjastatult.

Kliendil on õigus esitada Marati andmetöötluse kohta kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Kõiki Sangari uudiskirja tellimisel ning kliendiga tehingute tegemisel teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Ligipääs kliendi isikuandmetele on ainult selleks volitatud osapooltel, kes osutavad Maratile teenuseid (Nt serveri- ja pilveteenuse pakkujad; posti- ja transpordiettevõtted) ja kes on kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Volitatud osapooleks on ettevõte, kelle keskkonnas hallatakse Sangari uudiskirjade saatmist.

Isikuandmete säilitamine

Marat säilitab kliendi isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Marati õiguste kaitsmiseks ning kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga (vanus, sugu, elukoht). Marat kasutab oma veebilehel https://www.sangar.ee küpsiseid (cookies), mille funktsioon on üldise statistika kogumine veebilehe liikluse kohta. Sangar ei jälgi individuaalsete inimeste käitumist ja liikumist veebilehel.

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui klient on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on leitav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised

Veebilehe kasutajal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete muutmine

Maratile oma andmeid edastades ja Sangari veebilehte kasutama asudes on klient tutvunud Marati isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega ja nendega nõustunud. Marat jätab endale õiguse käesolevaid üldpõhimõtteid muuta. Vastav teade postitatakse Sangari kodulehele ja kehtivad isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted on alati kättesaadavad Sangari veebilehel https://www.sangar.ee

Kõikide isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete või andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume pöörduda Marati poole e-posti aadressil info@marat.ee.